Οξυτενή Κονδυλώματα Καβαλα

Τα οξυτενή κονδυλώματα αποτελούν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα που δημιουργείται από ορισμένα στελέχη του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων(ΗPV).

Συνήθως μεταδίδονται με την επαφή δέρμα με δέρμα κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Υπάρχουν κάποια στελέχη του ιού HPV που σχετίζονται με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, ωστόσο τα οξυτενή κονδυλώματα συνδέονται συνήθως με  άλλα στελέχη του ιού. Εντοπίζονται σε όλη την πρωκτογεννητική περιοχή αλλά και αλλού, δε δημιουργούν συνήθως συμπτώματα και μπορεί να είναι μονήρη ή πολλαπλά. Το μέγεθός τους είναι συνήθως  1-5 mm, αλλά μπορεί να αποκτήσουν  και πολύ μεγαλύτερο μέγεθος .

Πώς αντιμετωπίζονται τα οξυτενή κονδυλώματα;

Αντιμετωπίζονται με επιτυχία με διάφορες μεθόδους:

  1. Με τη χρήση τοπικών ουσιών που επιδρούν στον ιό, όπως ποδοφυλλίνη, ιμικουιμόδη κ.ά.
  2. Με Κρυοπηξία με LN2
  3. Με  LASER
  4. Με Διαθερμοπηξία 

Η ιατρός επιλέγει την πιο κατάλληλη θεραπεία αντιμετώπισης των κονδυλωμάτων για κάθε ασθενή, ενώ πολλές φορές γίνεται συνδυασμός θεραπειών  (π.χ. Κρυοπηξία και Ποδοφυλλίνη)  για καλύτερα αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική θεραπεία και στην εξάλειψη των υποτροπών, παίζει ο τακτικός  επανέλεγχος για την ανίχνευση νέων-μη ανιχνεύσιμων από τον ίδιο τον ασθενή βλαβών.