Χαρτογράφηση Σπίλων

Η χαρτογράφηση σπίλων γίνεται από δερματολόγο με τη μέθοδο της δερματοσκόπησης.

 χαρτογράφηση σπίλων

Στη Χαρτογράφηση απεικονίζουμε ψηφιακά και καταγράφουμε σε σύστημα  με ειδικό λογισμικό εικόνες σπίλων, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή τους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Έτσι μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάποιους «ύποπτους» σπίλους, κυρίως σε άτομα υψηλού κινδύνου.

Τα συστήματα αυτά, αν και έχουν ενσωματωμένο λογισμικό εκτίμησης και διάγνωσης των σπίλων , σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντικαθιστούν τη διάγνωση που γίνεται από τον εξειδικευμένο δερματολόγο

.